Eerste kaderindeling van 2023 voor Olympische disciplines is online

Varia
14 feb 2023
Door Horseman Kristof

Net zoals voor menig universiteits- of hogeschoolstudent, waren de eerste weken van 2023 ook voor onze Team Managers gevuld met studeren, observeren en calculeren!

Want een nieuw jaar betekent een nieuw begin en dus ook geüpdatete kaders voor onze Olympische disciplines. Wie Olympisch zegt, zegt natuurlijk ook in een adem Paralympisch, maar voor de Para-dressuur worden momenteel geen kaders opgesteld.

Wendy Laeremans, lid van de Topsportcel van KBRSF, legt uit waarom: “ Bij de para-dresuur is het zo dat de atleten reeds onderverdeeld worden in vijf ‘graden’, dat zijn dus reeds vijf verschillende reeksen, naargelang de handicap van de atleet. Mochten wij nu ook nog opteren om hen onder te brengen in verschillende kaders, dan zouden we een nog grotere versplintering krijgen. We hebben in België onvoldoende atleten in deze discipline om ook hier met een kaderindeling te gaan werken.”

Voor de dressuurdisicpline, die geleid wordt door Team Manager Jeroen Van Lent, is de kaderindeling strikt gebaseerd op de criteria waaraan de atleten voldoen naargelang de resultaten die zij als combinatie tijdens de afgelopen 6 maanden behaalden. Het spreekt dus vanzelf dat deze kaders ook in de loop van dit seizoen, driemaandelijks om precies te zijn, zullen worden aangepast.

Ook voor de eventingatleten van Team Manager Kai-Steffen Meier geldt dat zij als paard-ruiter combinatie worden opgenomen in een bepaald kader, en dit aan de hand van hun internationale resultaten. Deze resultaten worden wekelijks in rekening genomen en zo nodig zal ook wekelijks de kaderindeling worden aangepast. Kai-Steffen Meier houdt rekening met de resultaten, behaald tijdens het seizoen 2022 en 2023.

Last but not least werkten ook Team Manager Jumping, Peter Weinberg en Assistent-Team Manager Fabienne Daigneux-Lange een kaderindeling uit voor 2023. Anders dan bij de twee andere Olympische disciplines kwamen deze kaders niet louter aan de hand van resultaten tot stand. Naast de uitslagen van de combinaties, speelt ook de evaluatie van de Team Manager een rol bij de indeling van een ruiter-paard combinatie in een bepaald kader.

Wilt u de kaderindeling in detail nalezen, of bent u benieuwd of uw favoriet opgenomen werd in deze topsportkaders, kijk er dan zeker even onze website op na onder het menu topsport via deze link: https://www.equibel.be/nl/topsport/kaders/algemeen-tsc-kaders/

Bron: 
KBRSF