Nieuwe samenstelling nationale eventing commissie

Eventing
13 feb 2019
Door Horseman Kristof

De Nationale Eventingcommissie is op maandag 11 februari samengekomen. Tijdens deze vergadering werd de nieuwe commissie samenstelling voorgesteld.

De commissie ziet er voortaan als volgt uit:

Voorzitter: Luc Goeman (VLP)

Ondervoorzitter: Didier Langenscheid (LEWB)

Gust Desmedt (VLP)

Pieter De Cleene (VLP)

Sara Bouten (VLP

Didier Hergot (LEWB)

Philip Maquet (LEWB)

Charline Catoul (LEWB)

De Nationale Eventingcommissie alsook de KBRSF wensen de uittredende leden te bedanken voor hun jarenlange investering in de eventingsport. In het bijzonder danken we Mathias Wentein (ex-voorzitter), Martine Eggerickx (ex- ondervoorzitster) en Tony Mc Pherson voor hun tijd, energie en inbreng in de eventingsport.

Bron: 
KBRSF